Üyelik Sözleşmesi

Değerli ziyaretçimiz,

Ak Medya Yayın Yapım Filmcilik İthalat ve İhracat Tic. Ltd. Şti.'nin sahibi olduğu ve işlettiği www.havayolusikayetleri.com sitesine üye olmadan önce lütfen üyelik sözleşmesini dikkatle okuyup kabul ettikten sonra üyelik işleminizi başlatınız.

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar:

İşbu sözleşme, www.havayolusikayetleri.com sitesi sahibi ve işletmecisi Ak Medya Yayın Yapım Filmcilik İthalat ve İhracat Tic. Ltd. Şti. ile www.havayolusikayetleri.com sitesinde "Üye Ol" kısmında bulunan formu doldurarak, bu sözleşmeyi onayladığını beyan etmek sureti ile kayıt olma işlemini tamamlayan kullanıcı arasında, www.havayolusikayetleri.com sisteminin kullanımının tabi olduğu şartları belirlemeyi amaçlamaktadır.

2. Tanımlar

HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ : www.havayolusikayetleri.com adresinde yayın yapan internet sitesi.

AK MEDYA : Ak Medya Yayın Yapım Filmcilik İthalat ve İhracat Tic. Ltd. Şti.

BİREYSEL ÜYE : www.havayolusikayetleri.com adresinde "Üye Ol" kısmında bulunan "Bireysel Üyelik" formunu doldurmuş, "Üyelik sözleşmesini ve gizlilik şartlarını okudum ve kabul ediyorum" ifadesinin başındaki kutucuğu işaretleyerek sisteme kayıt olmuş kişi.

KURUMSAL ÜYE : www.havayolusikayetleri.com adresinde "Üye Ol" kısmında bulunan "Kurumsal Üyelik" formunu doldurmuş, "Üyelik Sözleşmesini ve Gizlilik Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum" ifadesinin başındaki kutucuğu işaretleyerek sisteme kayıt olmuş kişi.

3. Sözleşmenin Konusu

HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ, internet üzerinde yayın yapan bir şikayet ve müşteri ilişkileri platformudur. Bu amaç doğrultusunda şikayetlerini iletmek için sisteme kayıt olan kullanıcılar bu sözleşme kapsamındaki hükümlere bağlı kalacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelerin Hak ve Yükümlülükler

 • Kullanıcılar, HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ sistemine üyelik için hazırlanan Bireysel Üyelik formunda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. BİREYSEL ÜYE veya KURUMSAL ÜYE bu bilgilerin yanlış veya eksik verilmesinden dolayı HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ'nin veya üçüncü şahıs(lar)ın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • BİREYSEL ÜYE veya KURUMSAL ÜYE, HAVAYOLU SİSTEMİNİ kullanarak ilettiği şikayet, yorum, mesaj ve her türlü iletinin sorumluluğunu üstlendiğini kabul eder.
 • BİREYSEL ÜYE veya KURUMSAL ÜYE şunları yapmayacağını kabul eder: Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini.
  • Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde BİREYSEL ÜYE'nin hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya resim veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini.
  • HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ'nin sahibi/sahipleri, görevlileri veya internet service sağlayıcılarını da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini.
  • HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ içeriğine HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini.
  • Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini.
  • Sistemin iletişim özelliklerini, sistemin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer BİREYSEL ÜYE veya KURUMSAL ÜYE'lerin elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını.
  • Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini.
  • Çerçeveleme ( framing ) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak sistemi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini.
 • BİREYSEL ÜYE veya KURUMSAL ÜYE, yayınlanmak üzere HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ'ne ilettiği şikayet, yorum ve diğer ileti türlerinin yayınlanma garantisi olmadığını aynı zamanda yayınlanan şikayetler için HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ tarafından herhangi bir çözümlenme garantisi verilmediğini kabul eder.
 • BİREYSEL ÜYE veya KURUMSAL ÜYE, sistem aracılığıyla gönderdiği şikayetlerin HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ tarafından yürürlükteki mevzuat, örf ve adetler, genel ahlak ve Türk dilinin kuralları açısından kontrol edebileceğini ve şikayetlerin içeriğinde dilediği değişiklikleri yapabileceğini, HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ'nin yaptığı değişiklikler sebebiyle herhangi bir tazmin veya benzeri talebinin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ, üyelik işlemleri ile kullanıcılardan topladığı bilgileri iş ortakları ile paylaşabilir. Üyelik bilgilerinin kullanımı ile ilgili diğer bilgiler ve bu konudaki sözleşme HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ'nde bulunan "Gizlilik Sözleşmesi"nde ayrıca anlatılmıştır. Bu üyelik sözleşmesini okuyan ve HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ'nde "Üyelik sözleşmesini ve Gizlilik Sözleşmesini okudum ve onaylıyorum" seçeneğini işaretleyerek üyelik işlemini tamamlayan her kullanıcı, kişisel bilgilerinin yayınlanması ile ilgili detaylı bilgileri ve hükümleri içerir "Gizlilik Sözleşmesi"ni de okumuş ve onaylamış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ üyelikleri, kullanıcıların kendi tanımladıkları e-posta adresleri ve şifreler vasıtası ile korunmaktadır. Bu şifrelerin korunması ve gizli tutulması üyelerin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı bilgilerinin kendisi veya 3. şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak problemlerden üyenin kendisi sorumludur.
 • BİREYSEL ÜYE veya KURUMSAL ÜYEnin, HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ sistemini kullanırken yaptığı işlemlerde kullanıcının IP adresi HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ sunucularında saklanmaktadır. Kullanıcılar IP adreslerinin kayıt altında olduğunu ve "Gizlilik Sözleşmesi"nde belirtilen koşullar dahilinde bu adreslerin kullanılabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
 • KURUMSAL ÜYELER'in kayıt olurken belirtmiş olduğu e-posta, telefon, yetkili adı bilgileri HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ'nde yayınlanmaktadır. Kullanıcı bu sözleşmeyi okuyup onaylamakla, belirttiği bilgilerin HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ'nde yayınlanabileceğini aynı zamanda yine bu bilgilerin "Gizlilik Sözleşmesi"nde belirtilen koşullar çerçevesinde HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ tarafından kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ'nin Hak ve Yükümlülükleri

 • a. HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ, sitelerde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ 'in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ tarafından yapabilir. HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.
 • b. Siteler üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ 'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 • c. HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ, sitelerde yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 • d. Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, üye profilleri ve üyenin profiline eklediği fotoğraflar, reklam yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir.
 • e. HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ, sitelerin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
 • f. Teknik sorunlardan HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ'nin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı "Üye"nin yaşayacağı sorunlardan " HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ " sorumlu tutulamaz.
 • g. HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ'nde yayınlanan şikayetler üçüncü kişilere air sitelerde yayınlanması amacıyla kullanılabilir. Aynı şekilde BİREYSEL ve KURUMSAL ÜYELİK bilgileri HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ "Gizlilik Şartları" dahilinde üçüncü kişilerin sitelerinde yayınlanmak üzere aktarılabilir.

6. Sözleşme Değişiklikleri

HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitelerde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ 'nden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ 'in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle HAVAYOLU ŞİKAYETLERİ'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.